A.O.Smith

Tạo sự gắn kết với khách hàng nhân dịp kỷ niệm 145 năm thương hiệu máy lọc nước A.O.Smith.

Dịch vụ

Digital Communication

Khách hàng

A.O.SMITH

THE APPROACH

Key message: A.O.Smith – 145 năm dẫn đầu sáng tạo.

Communication strategy: Khẳng định vị thế dẫn đầu về công nghệ và kiểu dáng của một thương hiệu Mỹ; kết hợp với facebook team, sử dụng giải pháp đo lường hiệu quả thương hiệu (brand lift study).

Media strategy: Facebook brand awareness, Youtube, KOLs, PR.

3.21Tr
REACH

12.6 PTS
AD RECALL

2.4 PTS
PREFERENCE

XEM THÊM

EUROWINDOW

Digital Performance

COOCAA

Digital Performance

MEDIA

Digital Performance