Dịch vụ: Brand Campaign

Khách hàng: A.O.Smith

Mục tiêu: Tạo sự gắn kết với khách hàng nhân dịp kỷ niệm 145 năm thương hiệu máy lọc nước A.O.Smith.

THE APPROACH

1. Key message: A.O.Smith – 145 năm dẫn đầu sáng tạo.

2. Communication strategy: Khẳng định vị thế dẫn đầu về công nghệ và kiểu dáng của một thương hiệu Mỹ; kết hợp với facebook team, sử dụng giải pháp đo lường hiệu quả thương hiệu (brand lift study).

3. Media strategy: Facebook brand awareness, Youtube, KOLs, PR.

3.21Tr
REACH

12.6 PTS
AD RECALL

2.4 PTS
PREFERENCE