Dịch vụ

Performance Campaign

Khách hàng

COOCAA

CooCaa là một thương hiệu TV giá hợp lý mới bước vào thị trường đầy cạnh tranh, do đó họ đã quyết định chọn kênh thương mại điện tử là một trong những kênh chính trong chiến lược bán hàng, và lựa chọn kịp siêu sale của Lazada ngày 09.09 để ra mắt các dòng sản phẩm mới. 

THE APPROACH

1. Communication strategy: Sử dụng chiến lược giá thấp để thu hút khách hàng.

2. Content: Sử dụng đa dạng các định dạng nội dung để A/B testing.

3. Media strategy: Facebook collaborative ads, KOLs.

+2200%
ROAS

239
ORDERS