Dịch vụ

Performance Campaign

Khách hàng

EUROWINDOW

Nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập, Eurowindow triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng các sản phẩm về cửa với mục tiêu tìm kiếm khách hàng tiềm năng (Lead).

THE APPROACH

1. Key message: “Nhà cửa khang trang, xe sang xuống phố.” 

2. Communication strategy: Chiến dịch chia làm 02 giai đoạn, testing và tối ưu.

3. Media strategy: Facebook performance, Google search, GDN.

4. Xây dựng riêng hệ thống các landing page cho các dòng sản phẩm để thúc đẩy khách hàng dễ dàng chuyển đổi.

+4500
LEADS

+150%
KPI

X2
SO VỚI TRƯỚC