EUROWINDOW

Digital Performance

COOCAA

Digital Performance

A.O.SMITH

Digital Communication

MIDEA

Digital Performance

ORIENTAL WESTLAKE

Digital Performance

SACOMBANK

Digital Performance

LA TROBE UNIVERSITY

Digital Communication

KANACOS

Digital Performance

YẾN SÀO FINEST

Digital Communication

THĂNG LONG KIDSMART

Digital Performance

EUROWINDOW

Digital Performance

COOCAA

Digital Performance

A.O.SMITH

Digital Communication

MIDEA

Digital Performance

ORIENTAL WESTLAKE

Digital Performance

SACOMBANK

Digital Performance

LA TROBE UNIVERSITY

Digital Communication

YẾN SÀO FINEST

Digital Communication

KANACOS

Digital Performance

THĂNG LONG KIDSMART

Digital Performance

macom mang đến các giải pháp digital tổng thể và thực thi một cách hiệu quả

Thương hiệu

01 Chiến lược thương hiệu
02 Bộ nhận diện thương hiệu

Digital & PR

03 Chiến lược Digital
04 Quảng cáo Performance
05 Influencer Marketing
06 PR

Sản xuất

07 Copywriting & Creative Design
08 Thiết kế Landing Page

macom mang đến các giải pháp digital tổng thể và thực thi một cách hiệu quả

Thương hiệu

01 Chiến lược thương hiệu
02 Bộ nhận diện thương hiệu

Digital & PR

03 Chiến lược Digital
04 Quảng cáo Performance
05 Influencer Marketing
06 PR

Sản xuất

07 Copywriting & Creative Design
08 Thiết kế Landing Page

Strategic Planner

Account Intern

Digital Optimization Intern

Content Writer Intern

Graphic Designer

Content Executive

Graphic Designer

Account Intern

Digital Optimization Intern

Content Writer Intern

Business Development Executive

Content Executive

Khởi Động Dự Án Của Bạn

CÙNG MACOM?

+84 886 162 290
contact@macom.vn
107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hanoi

    Khởi Động Dự Án Của Bạn

    CÙNG MACOM?

      +84 886 162 290 | contact@macom.vn
      107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hanoi