LA TROBE UNIVERSITY

Là một trường đại học thuộc top 1% toàn cầu của Úc, tuy nhiên mức độ nhận biết thị trường còn thấp, La Trobe mong muốn thông qua các chương trình học bổng hấp dẫn của mình được dành riêng cho thị trường Việt Nam để thu hút các sinh viên Việt Nam và đồng thời quảng bá hình ảnh của trường.

Dịch vụ

Digital Communication

Khách hàng

La Trobe University

THE APPROACH

Communication strategy: Giới thiệu học sinh Việt Nam biết đến La Trobe có rất nhiều học bổng hấp dẫn và đồng thời khẳng định uy tín của trường thông qua chính học sinh đạt học bổng và các thành tích nhà trường đã khẳng định được trên thế giới. 

Media strategy: Facebook reach & frequency, Lead ad, Messenger ad.

5Tr
REACH

71.000
ENGAGEMENT

1.000
LEAD

XEM THÊM

EUROWINDOW

Digital Performance

COOCAA

Digital Performance

MEDIA

Digital Performance