Dịch vụ

Performance Campaign

Khách hàng

ORIENTAL WESTLAKE

Là căn hộ cao cấp có vị trí đắc địa bên Hồ Tây đã đi vào hoạt động, chủ đầu tư mong muốn tiếp tục mở bán và tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng, tuy nhiên cũng gặp phải sự cạnh tranh rất lớn của những căn hộ chung cư mới xung quanh.

THE APPROACH

1. Communication strategy: Tập trung vào 02 nhóm đối tượng – 1 nhóm có nhu cầu để ở với giá hợp lý, 1 nhóm đầu tư sinh lời.

2. Media strategy: Facebook lead ad, Google search, GDN, Retargeting.

3. Website: Tối ưu lại để performance tốt hơn.

365LEADS

+130%KPI