SACOMBANK

Sacombank tung ra chương trình ưu đãi thẻ tín dụng cho thành viên Golden Lotus, với mục tiêu thu hút các khách hàng tiềm năng đăng ký mở thẻ tín dụng Sacombank. 

Dịch vụ

Digital Performance

Khách hàng

SACOMBANK

THE APPROACH

Key message: “Sen vàng cất cánh, thẻ dặm trao tay.”

Target audiences: Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Sacombank, và các khách hàng tiềm năng quan tâm tới thẻ tín dụng.

Media strategy: Facebook lead ad, Gmail sponsor, Retargeting.

+921
LEADS

+300%
KPI

12.99%
CTR

XEM THÊM

EUROWINDOW

Digital Performance

COOCAA

Digital Performance

ORIENTAL WESTLAKE

Digital Performance