Dịch vụ: Branding

Khách hàng: SeABank

Lĩnh vực: Ngân hàng

01. Bối cảnh

  • Mục tiêu chiến dịch: Tăng nhận diện và tương tác với chương trình hoàn tiền 20% toàn cầu dành cho thủ thẻ SeABank Mastercard.

02. Giải pháp

  • Key message: Trẩy hồi khắp năm châu, hoàn tiền 20% toàn cầu.
  • Media strategy: Facebook reach, Facebook engagement.
  • Tối ưu hoá: Thiết kế đa dạng các định hướng nội dung & hình ảnh khác nhau, kết hợp với phương pháp A/B testing nhằm mục đích truyền tải được thông điệp đến tối đa nhóm khách hàng mục tiêu với chi phí tối ưu nhất.

03. Kết quả

+136%

KPI

+3.8tr

Reach

+40k

Engagement

6.52%

CTR

Dịch vụ: Branding

Khách hàng: SeABank

Lĩnh vực: Ngân hàng

01. Bối cảnh

Mục tiêu chiến dịch: Tăng nhận diện và tương tác với chương trình hoàn tiền 20% toàn cầu dành cho thủ thẻ SeABank Mastercard.

02. Giải pháp

Key message: Trẩy hồi khắp năm châu, hoàn tiền 20% toàn cầu.

Media strategy: Facebook reach, Facebook engagement.

Tối ưu hoá: Thiết kế đa dạng các định hướng nội dung & hình ảnh khác nhau, kết hợp với phương pháp A/B testing nhằm mục đích truyền tải được thông điệp đến tối đa nhóm khách hàng mục tiêu với chi phí tối ưu nhất.

03. Kết quả

+136%

KPI

+3.8tr

Reach

+40000

Engagement

6.52%

CTR