Giải pháp tăng trưởng doanh số trên sàn Thương mại điện tử

Chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện bao gồm tối ưu nội sàn và ngoại sàn giúp thương hiệu gia tăng sự hiện diện trên sàn Lazada, Tiki, Shopee và tăng trưởng doanh số một cách bền vững, bao gồm:

 1. Thiết lập sàn E-commerce
 2. Tối ưu gian hàng
 3. Vận hành gian hàng
 4. Quảng cáo CPAS

Phương pháp tối ưu vượt trội

01. Quy Trình Tối Ưu Quảng Cáo PTO

Quy trình PTO được xây dựng dựa trên trải nghiệm hàng trăm chiến dịch giúp chúng tôi tối ưu hiệu quả quảng cáo nhờ quy trình thử nghiệm & tối ưu liên tục theo nguyên tắc 80/20.

02. Báo Cáo Realtime

Phân tích chuyên sâu dữ liệu quảng cáo nhờ tận dụng sức mạnh công cụ báo cáo theo thời gian thực.

03. Phương Pháp Performance Audit

Xem xét toàn diện vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải:

 • Đánh giá hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp trong quá khứ và hiện tại.
 • Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp: chiến lược, sản phẩm, khách hàng, chất lượng trang đích, chất lượng sáng tạo,… và tìm ra vấn đề cốt lõi doanh nghiệp đang gặp phải.
 • Đưa ra giải pháp tối ưu nhất cải thiện hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp.

04. Tối Ưu Gian Hàng & Sản Phẩm

– Tối ưu gian hàng:

 • Tư vấn tối ưu gian hàng gia tăng thứ hạng SEO trên các sàn Lazada, Shopee, Tiki.
 • Thiết kế gian hàng & hình ảnh giúp gia tăng chuyển đổi.

– Tối ưu sản phẩm trên sàn E-commerce: Nghiên cứu và tư vấn các sản phẩm chiến lược giúp tăng traffic và doanh số.

Quy trình triển khai

(*) Chi phí tư vấn được khấu trừ 100% nếu ký Hợp đồng triển khai chiến dịch.

Giải pháp tăng trưởng doanh số trên sàn Thương mại điện tử

Chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện bao gồm tối ưu nội sàn và ngoại sàn giúp thương hiệu gia tăng sự hiện diện trên sàn Lazada, Tiki, Shopee và tăng trưởng doanh số một cách bền vững, bao gồm:

 1. Thiết lập sàn E-commerce
 2. Tối ưu gian hàng
 3. Vận hành gian hàng
 4. Quảng cáo CPAS

Phương pháp tối ưu vượt trội

01. Quy Trình Tối Ưu Quảng Cáo PTO

Quy trình PTO được xây dựng dựa trên trải nghiệm hàng trăm chiến dịch giúp chúng tôi tối ưu hiệu quả quảng cáo nhờ quy trình thử nghiệm & tối ưu liên tục theo nguyên tắc 80/20.

02. Báo Cáo Realtime

Phân tích chuyên sâu dữ liệu quảng cáo nhờ tận dụng sức mạnh công cụ báo cáo theo thời gian thực.

03. Phương Pháp Performance Audit

Xem xét toàn diện vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải:

 • Đánh giá hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp trong quá khứ và hiện tại.
 • Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp: chiến lược, sản phẩm, khách hàng, chất lượng trang đích, chất lượng sáng tạo,… và tìm ra vấn đề cốt lõi doanh nghiệp đang gặp phải.
 • Đưa ra giải pháp tối ưu nhất cải thiện hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp.

04. Tối Ưu Gian Hàng & Sản Phẩm

Tối ưu gian hàng:

 • Tư vấn tối ưu gian hàng gia tăng thứ hạng SEO trên các sàn Lazada, Shopee, Tiki.
 • Thiết kế gian hàng & hình ảnh giúp gia tăng chuyển đổi.

Tối ưu sản phẩm trên sàn E-commerce: Nghiên cứu và tư vấn các sản phẩm chiến lược giúp tăng traffic và doanh số.

Quy trình triển khai

(*) Chi phí tư vấn được khấu trừ 100% nếu ký Hợp đồng triển khai chiến dịch.