Macom triển khai ứng dụng Supermetrics để hợp nhất dữ liệu quảng cáo từ Facebook, Google, Tiktok,... nhằm trực quan hoá dữ liệu và tối ưu hiệu suất quảng cáo theo thời gian thực.

 

[ux_image id="16784"]

 

Với các marketers cũng như chủ doanh nghiệp, dữ liệu là một nguồn thông tin vô cùng quan trọng trong việc phân tích và đánh giá hiệu suất quảng cáo, nhất là với các chiến dịch performance marketing, ngân sách lớn.

Thông thường, Client sẽ đọc báo cáo quảng cáo theo một trong hai cách:
(1) Agency định kỳ tổng hợp cập nhật: Cách này sẽ tốn khá nhiều thời gian, do agency cần trích xuất, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các kênh.
(2) Clients được Agency share tài khoản quảng cáo, chủ động đọc số liệu: Cách này tuy minh bạch nhưng lại gây khó khăn cho Clients do có quá nhiều chỉ số trong tài khoản quảng cáo và không có biểu đồ minh hoạ trực quan.

Để giải quyết bài toán trên, Macom đã đưa vào ứng dụng Supermetrics, một công cụ quản lý và phân tích dữ liệu một cách hoàn toàn tự động và theo thời gian thực được kết nối từ hơn 100 nền tảng khác nhau nhưFacebook, Google, Tiktok, Google Analytics, Linkedin,..

 

[ux_image id="16785"]

 

Một số lợi ích nổi bật của Supermetrics:

Như vậy, với Supermetrics, Macom không chỉ cải thiện năng lực tối ưu hiệu suất quảng cáo của đội ngũ chuyên môn mà còn giúp Clients dễ dàng phối hợp với Agency để ra quyết định nhanh chóng nhằm cải thiện hiệu suất chung của chiến dịch.

---

Macom Digital