Dịch vụ

Performance Campaign

Khách hàng

THĂNG LONG KIDSMART

Khởi động mùa tuyển sinh, Trường tiểu học Thăng Long Kidsmart tổ chức các buổi hội thảo nhằm thu hút phụ huynh đến tìm hiểu và thăm quan trường, đồng thời thuyết phục phụ huynh cho con theo học bằng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

THE APPROACH

1. Communication strategy: Giới thiệu những gói ưu đãi hấp dẫn cho mỗi đăng ký trong suốt các học kỳ.

2. Media strategy: Facebook lead ad, Messenger Ad, GDN, Retargeting.

2m
REACH

500
LEAD

+215%
KPI