Dịch vụ: Performance

Khách hàng: Eurowindow

Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng

01. Bối cảnh

  • Thách Thức: Eurowindow đã thực hiện nhiều chiến dịch performance, tuy nhiên họ gặp khó khăn trong việc mở rộng tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng & không đo lường được hiệu quả chiến dịch.
  • Mục Tiêu: Thu hút khách hàng tiềm năng & Giới thiệu chương trình khuyến mại dịp sinh nhật Eurowindow.

02. Giải pháp

  • Key message: “Nhà cửa khang trang, xe sang xuống phố.” 
  • Media strategy: Facebook performance, Google search, GDN. 
  • Communication strategy: (1) Chiến dịch chia làm 02 giai đoạn, testing và tối ưu; (2) Xây dựng riêng hệ thống các landing page cho các dòng sản phẩm để thúc đẩy khách hàng dễ dàng chuyển đổi.

03. Kết quả

+3000

Lead

148%

KPI

7,5%

Conversion Rate

Dịch vụ: Performance

Khách hàng: Eurowindow

Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng

01. Bối Cảnh

Thách thức: Eurowindow đã thực hiện nhiều chiến dịch performance, tuy nhiên họ gặp khó khăn trong việc mở rộng tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng & không đo lường được hiệu quả chiến dịch.

Mục tiêu: Thu hút khách hàng tiềm năng & Giới thiệu chương trình khuyến mại dịp sinh nhật Eurowindow.

02. Giải Pháp

Key message: “Nhà cửa khang trang, xe sang xuống phố.” 

Media strategy: Facebook performance, Google search, GDN.

Communication strategy: (1) Chiến dịch chia làm 02 giai đoạn, testing và tối ưu, (2) Xây dựng riêng hệ thống các landing page cho các dòng sản phẩm để thúc đẩy khách hàng dễ dàng chuyển đổi.

03. Kết Quả

+3000

Lead

148%

KPI

7,5%

Conversion Rate