Dịch vụ: Performance

Khách hàng: Golden Gate

Lĩnh vực: F&B

01. Bối cảnh

  • Golden Gate ra mắt ứng dụng tích điểm với tên gọi Golden Spoon, giúp khách hàng dễ dàng tích điểm và thanh toán.
  • Mục Tiêu: Tăng sự nhận biết ứng dụng Golden Spoon & Thu hút khách hàng tải ứng dụng.

02. Giải pháp

  • Content: Đa dạng các nội dung và hình thức video, hình ảnh, carousel.
  • Media strategy: Facebook app install, UAC, Retargeting, A/B testing.
  • Chuyển đổi từ ITVC sang định dạng dọc phù hợp với mobile.

03. Kết quả

5500 Lượt cài đặt

+2.2TrLượt tiếp cận

4,5%CTR

Dịch vụ: Performance

Khách hàng: Golden Gate

Lĩnh vực: F&B

01. Bối Cảnh

Golden Gate ra mắt ứng dụng tích điểm với tên gọi Golden Spoon, giúp khách hàng dễ dàng tích điểm và thanh toán.

Mục Tiêu: Tăng sự nhận biết ứng dụng Golden Spoon & Thu hút khách hàng tải ứng dụng.

02. Giải Pháp

Content: Đa dạng các nội dung và hình thức video, hình ảnh, carousel.

Media strategy: Facebook app install, UAC, Retargeting, A/B testing.

Chuyển đổi từ ITVC sang định dạng dọc phù hợp với mobile.

03. Kết Quả

5500

Lượt cài đặt

+2.2Tr

Lượt tiếp cận

4,5%

CTR