Dịch vụ: Branding

Khách hàng: La Trobe University

Lĩnh vực: Giáo dục

01. Bối cảnh

Là một trường đại học thuộc top 1% toàn cầu của Úc, tuy nhiên mức độ nhận biết thị trường còn thấp, La Trobe mong muốn thông qua các chương trình học bổng hấp dẫn của mình được dành riêng cho thị trường Việt Nam để thu hút các sinh viên Việt Nam và đồng thời quảng bá hình ảnh của trường.

02. Giải pháp

  • Media strategy: Facebook reach & frequency, Lead ad, Messenger ad.
  • Communication strategy: Giới thiệu học sinh Việt Nam biết đến La Trobe có rất nhiều học bổng hấp dẫn và đồng thời khẳng định uy tín của trường thông qua chính học sinh đạt học bổng và các thành tích nhà trường đã khẳng định được trên thế giới.

03. Kết quả

5TrReach

71000Engagement

1000Lead

Dịch vụ: Branding

Khách hàng: La Trobe University

Lĩnh vực: Giáo dục

01. Bối Cảnh

Là một trường đại học thuộc top 1% toàn cầu của Úc, tuy nhiên mức độ nhận biết thị trường còn thấp, La Trobe mong muốn thông qua các chương trình học bổng hấp dẫn của mình được dành riêng cho thị trường Việt Nam để thu hút các sinh viên Việt Nam và đồng thời quảng bá hình ảnh của trường.

02. Giải Pháp

Media strategy: Facebook reach & frequency, Lead ad, Messenger ad.

Communication strategy: Giới thiệu học sinh Việt Nam biết đến La Trobe có rất nhiều học bổng hấp dẫn và đồng thời khẳng định uy tín của trường thông qua chính học sinh đạt học bổng và các thành tích nhà trường đã khẳng định được trên thế giới. 

03. Kết Quả

5Tr

Reach

71000

Engagement

1000

Lead