Dịch vụ: Performance

Khách hàng: Panasonic

Lĩnh vực: Đồ gia dụng & Điện tử

01. Bối cảnh

  • Thách Thức: Panasonic tiên phong ra mắt dịp dịch làm sạch thiết bị chính hãng với quy trình chuẩn Nhật, tuy nhiên gặp phải thách thức giá cao & cạnh tranh quyết liệt từ đối thủ.
  • Mục Tiêu: Tìm kiếm khách hàng dùng thử dịch vụ & Giới thiệu dịch vụ làm sạch thiết bị chính hãng Panasonic.

02. Giải pháp

  • Key message: Dịch vụ tận tâm phong cách chuẩn Nhật.
  • Media strategy: Facebook lead ad, Website conversion, GDN retargeting.
  • Communication strategy: Giai đoạn 01: Giới thiệu dịch vụ mới và educate người dùng; Giai đoạn 02: Giải thích các lợi ích và thúc đẩy khách hàng đặt dịch vụ. Đối tượng nhắm đến là các khách hàng đã sử dụng các thiết bị điều hoà, máy giặt, tủ lạnh Panasonic.

03. Kết quả

+2.5Tr

Reach

4500

Lead

150%

KPI

Dịch vụ: Performance

Khách hàng: Panasonic

Lĩnh vực: Đồ gia dụng & Điện tử

01. Bối Cảnh

Thách Thức: Panasonic tiên phong ra mắt dịp dịch làm sạch thiết bị chính hãng với quy trình chuẩn Nhật, tuy nhiên gặp phải thách thức giá cao & cạnh tranh quyết liệt từ đối thủ.

Mục Tiêu: Tìm kiếm khách hàng dùng thử dịch vụ & Giới thiệu dịch vụ làm sạch thiết bị chính hãng Panasonic.

02. Giải Pháp

Key message: Dịch vụ tận tâm phong cách chuẩn Nhật.

Media strategy: Facebook lead ad, Website conversion, GDN retargeting.

Communication strategy: Giai đoạn 01: Giới thiệu dịch vụ mới và educate người dùng; Giai đoạn 02: Giải thích các lợi ích và thúc đẩy khách hàng đặt dịch vụ. Đối tượng nhắm đến là các khách hàng đã sử dụng các thiết bị điều hoà, máy giặt, tủ lạnh Panasonic.

03. Kết Quả

+2.5Tr

Reach

4500

Lead

150%

KPI