Dịch vụ: Branding

Khách hàng: BVBank

Lĩnh vực: Ngân hàng

01. Bối cảnh

 • Mục Tiêu: Tăng nhận thức Ngân hàng Bản Việt Bank với hình ảnh mới trẻ trung hơn, sáng tạo và gần gũi hơn thông qua việc thay đổi tên thành BVBank và thay đổi bộ nhận diện mới.

02. Giải pháp

 • Key message: Chúng tôi bắt đầu từ bạn.
 • Media strategy (Facebook): Reach, Video View, Engagement, Click to web.
 • Tối ưu hoá: [Giai đoạn 01] – Macom triển khai kế hoạch Digital Marketing từ chiến lược tổng thể với đa dạng nội dung để tiếp cận tối đa khách hàng mục tiêu đồng thời tối ưu hoá nhận diện thương hiệu mới của BVBank; [Giai đoạn 02] – Kết hợp báo cáo dữ liệu theo thời gian thực được kết hợp từ Supermetrics và Data Studio để tối ưu hoá các nhóm quảng cáo, đồng thời tăng cường tiếp cận lại khách hàng mục tiêu để củng cố nhận diện thương hiệu; [Giai đoạn 03] – Macom phối hợp với Meta team để thực hiện khảo sát đo lường Brand Lift Study nhằm đánh giá hiệu quả thực sự của thương hiệu sau chiến dịch.

03. Kết quả Media

+152%

KPI

+10tr

Reach

+200k

Engagement

+2.5tr

Video View

04. Kết quả đo lường Brand Lift Study (BLS)

Mức độ ghi nhớ về quảng cáo (Ad Recall) và nhận biết về thương hiệu (Brand Awareness), yêu thích (Favorability) rất cao so với ngành Dịch vụ tài chính và khu vực Châu Á TBD:

 • Ad Recall tăng 15,6 điểm %, cao gấp 3,7 lần so với khu vực Châu Á TBD và 3,25 lần so với ngành.
 • Brand Awareness tăng 12,1 điểm %, cao gấp 6,4 lần so với khu vực Châu Á TBD và 6,4 lần so với ngành.
 • Favorability tăng 8,7 điểm %, cao gấp 17,4 lần so với khu vực Châu Á TBD và tăng 21,8 lần so với ngành.

15.6 Pts

Ad Recall

15.6 Pts

Brand Awareness

8.7 Pts

Abstract Favorability

Dịch vụ: Branding

Khách hàng: BVBank

Lĩnh vực: Ngân hàng

01. Bối Cảnh

Mục Tiêu: Tăng nhận thức Ngân hàng Bản Việt Bank với hình ảnh mới trẻ trung hơn, sáng tạo và gần gũi hơn thông qua việc thay đổi tên thành BVBank và thay đổi bộ nhận diện mới.

02. Giải Pháp

Key message: Chúng tôi bắt đầu từ bạn.

Media strategy (Facebook): Reach, Video View, Engagement, Click to web.

Tối ưu hoá:

 • Giai đoạn 01: Macom triển khai kế hoạch Digital Marketing từ chiến lược tổng thể với đa dạng nội dung để tiếp cận tối đa khách hàng mục tiêu đồng thời tối ưu hoá nhận diện thương hiệu mới của BVBank;
 • Giai đoạn 02: Kết hợp báo cáo dữ liệu theo thời gian thực được kết hợp từ Supermetrics và Data Studio để tối ưu hoá các nhóm quảng cáo, đồng thời tăng cường tiếp cận lại khách hàng mục tiêu để củng cố nhận diện thương hiệu;
 • Giai đoạn 03: Macom phối hợp với Meta team để thực hiện khảo sát đo lường Brand Lift Study nhằm đánh giá hiệu quả thực sự của thương hiệu sau chiến dịch.

03. Kết Quả Media

+152%

KPI

+10tr

Reach

+200k

Engagement

+2.5tr

Video View

04. Kết Quả Brand Lift Study (BLS)

Mức độ ghi nhớ về quảng cáo (Ad Recall) và nhận biết về thương hiệu (Brand Awareness), yêu thích (Favorability) rất cao so với ngành Dịch vụ tài chính và khu vực Châu Á TBD:

 • Ad Recall tăng 15,6 điểm %, cao gấp 3,7 lần so với khu vực Châu Á TBD và 3,25 lần so với ngành.
 • Brand Awareness tăng 12,1 điểm %, cao gấp 6,4 lần so với khu vực Châu Á TBD và 6,4 lần so với ngành.
 • Favorability tăng 8,7 điểm %, cao gấp 17,4 lần so với khu vực Châu Á TBD và tăng 21,8 lần so với ngành.

15.6 Pts

Ad Recall

15.6 Pts

Brand Awareness

8.7 Pts

Abstract Favorability