Dịch vụ: Performance

Khách hàng: Sacombank

Lĩnh vực: Ngân hàng

01. Bối cảnh

Sacombank tung ra chương trình ưu đãi thẻ tín dụng cho thành viên Golden Lotus, với mục tiêu thu hút các khách hàng tiềm năng đăng ký mở thẻ tín dụng Sacombank và Giới thiệu CTKM thẻ tín dụng cho hội viên bông sen vàng.

02. Giải pháp

  • Key message: “Sen vàng cất cánh, thẻ dặm trao tay.” – “Golden Lotus takes off, miles return for customers.”
  • Media strategy: Facebook lead ad, Gmail sponsor, Retargeting.
  • Target audiences: Đối tượng nhắm đến là các khách hàng hiện hữu của Sacombank, cũng như quan tâm đến dịch vụ thẻ tín dụng.

03. Kết quả

921

Lead

300%

KPI

12,99%

CTR

Dịch vụ: Performance

Khách hàng: Sacombank

Khách hàng: Sacombank

01. Bối Cảnh

Sacombank tung ra chương trình ưu đãi thẻ tín dụng cho thành viên Golden Lotus, với mục tiêu thu hút các khách hàng tiềm năng đăng ký mở thẻ tín dụng Sacombank và Giới thiệu CTKM thẻ tín dụng cho hội viên bông sen vàng.

02. Giải Pháp

Key message: “Sen vàng cất cánh, thẻ dặm trao tay.” – “Golden Lotus takes off, miles return for customers.”

Media strategy: Facebook lead ad, Gmail sponsor, Retargeting.

Target audiences: Đối tượng nhắm đến là các khách hàng hiện hữu của Sacombank, cũng như quan tâm đến dịch vụ thẻ tín dụng.

03. Kết Quả

921

Lead

300%

KPI

12.99%

CTR