Dịch vụ: Performance

Khách hàng: Thăng Long Kidsmart

Lĩnh vực: Giáo dục

01. Bối cảnh

Khởi động mùa tuyển sinh, Trường tiểu học Thăng Long Kidsmart tổ chức các buổi hội thảo nhằm thu hút phụ huynh đến tìm hiểu và thăm quan trường, đồng thời thuyết phục phụ huynh cho con theo học bằng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

02. Giải pháp

  • Media strategy: Facebook Lead Ad, Messenger Ad, GDN, Retargeting.
  • Communication strategy: Giới thiệu những gói ưu đãi hấp dẫn cho mỗi đăng ký trong suốt các học kỳ.

03. Kết quả

2Tr

Reach

500

Lead

+215%

KPI

Dịch vụ: Performance

Khách hàng: Thăng Long Kidsmart

Lĩnh vực: Giáo dục

01. Bối Cảnh

Khởi động mùa tuyển sinh, Trường tiểu học Thăng Long Kidsmart tổ chức các buổi hội thảo nhằm thu hút phụ huynh đến tìm hiểu và thăm quan trường, đồng thời thuyết phục phụ huynh cho con theo học bằng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

02. Giải Pháp

Media strategy: Facebook Lead Ad, Messenger Ad, GDN, Retargeting.

Communication strategy: Giới thiệu những gói ưu đãi hấp dẫn cho mỗi đăng ký trong suốt các học kỳ.

02. Kết Quả

2Tr

Reach

500

Lead

+215%

KPI