Dịch vụ: Branding

Khách hàng: Union Pay

Khách hàng: Union Pay

01. Bối cảnh

  • Unionpay cung cấp dịch vụ thanh toán chất lượng cao tuy là một thương hiệu lớn ở Trung Quốc với nhiều mạng lưới trên thế giới,  tuy nhiên ở Việt Nam có rất ít người biết đến và họ đã quen với việc sử dụng các loại thẻ Visa, MasterCard.
  • Mục Tiêu: Tăng nhận diện thương hiệu Unionpay tại Việt Nam.

02. Giải pháp

  • Key message: Shine Your Way.
  • Media strategy: Facebook Reach, Facebook Engagement, Facebook Page Like, Brand Awareness.
  • Hoạt động: (1) Contest “Shine Your Way” thu hút người chơi chia sẻ & nhận vé xem đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup; (2) Event offline: tham gia sự kiện “Color me run” tại HCM và tổ chức sự kiện “Ha Noi shopping district”.

03. Kết quả

35000

Like Page

8.59Tr

Reach

61200

Engagement

Dịch vụ: Branding

Khách hàng: UnionPay

Lĩnh vực: Bank

01. Bối Cảnh

UnionPay cung cấp dịch vụ thanh toán chất lượng cao tuy là một thương hiệu lớn ở Trung Quốc với nhiều mạng lưới trên thế giới,  tuy nhiên ở Việt Nam có rất ít người biết đến và họ đã quen với việc sử dụng các loại thẻ Visa, MasterCard.

Mục Tiêu: Tăng nhận diện thương hiệu UnionPay tại Việt Nam.

02. Giải Pháp

Key message: Shine Your Way.

Media strategy: Facebook Reach, Facebook Engagement, Facebook Page Like, Brand Awareness.

Hoạt động: (1) Contest “Shine Your Way” thu hút người chơi chia sẻ & nhận vé xem đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup; (2) Event offline: tham gia sự kiện “Color me run” tại HCM và tổ chức sự kiện “Ha Noi shopping district”.

03. Kết Quả

35000

Like Page

61200

Engagement

8.59Tr

Reach