Dịch vụ: Branding

Khách hàng: Zema

Lĩnh vực: Làm đẹp

01. Bối cảnh

  • Thách Thức: Zema là một thương hiệu làm đẹp all-in-one hàng đầu cho giới trẻ và chuẩn bị khai trương 4 cơ sở cùng 1 lúc tại Hồ Chí Minh, tuy nhiên các hoạt động khai trương chỉ được tổ chức online do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Do đó, thương hiệu gặp phải thách thức làm thế nào để thu hút sự chú ý của khách hàng trong bối cảnh này.
  • Mục Tiêu: Tăng nhận diện Zema là thương hiệu làm đẹp với hệ thống quy mô lớn.

02. Giải pháp

  • Key message: Xin lỗi nhan sắc.
  • Media strategy: KOLs, PR, Hot group & fan pages.
  • Communication strategy: Thể hiện cách Zema luôn nỗ lực tốt nhất thông qua việc nhìn nhận khuyết điểm và luôn nỗ lực làm tốt hơn nữa.

03. Kết quả

+5Tr

Lượt tiếp cận

+3000

Thảo luận

>20

Bài báo đưa tin

Dịch vụ: Branding

Khách hàng: Zema

Lĩnh vực: Sắc đẹp

01. Bối Cảnh

Thách Thức: Zema là một thương hiệu làm đẹp all-in-one hàng đầu cho giới trẻ và chuẩn bị khai trương 4 cơ sở cùng 1 lúc tại Hồ Chí Minh, tuy nhiên các hoạt động khai trương chỉ được tổ chức online do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Do đó, thương hiệu gặp phải thách thức làm thế nào để thu hút sự chú ý của khách hàng trong bối cảnh này.

Mục Tiêu: Tăng nhận diện Zema là thương hiệu làm đẹp với hệ thống quy mô lớn.

02. Giải Pháp

Key message: Xin lỗi nhan sắc.

Media strategy: KOLs, PR, Hot group & fan pages.

Communication strategy: Thể hiện cách Zema luôn nỗ lực tốt nhất thông qua việc nhìn nhận khuyết điểm và luôn nỗ lực làm tốt hơn nữa.

03. Kết Quả

+5Tr

Lượt tiếp cận

+3000

Thảo luận

>20

Bài báo đưa tin