Ứng dụng Supermetrics giúp Agency phối hợp tốt hơn với Client nâng cao hiệu quả quảng cáo.

Macom triển khai ứng dụng Supermetrics để hợp nhất dữ liệu quảng cáo từ Facebook, Google, Tiktok,… nhằm trực quan hoá dữ liệu và tối ưu hiệu suất quảng cáo theo thời gian thực.

 

Với các marketers cũng như chủ doanh nghiệp, dữ liệu là một nguồn thông tin vô cùng quan trọng trong việc phân tích và đánh giá hiệu suất quảng cáo, nhất là với các chiến dịch performance marketing ngân sách lớn.

 

Thông thường, Client sẽ tiếp cận báo cáo quảng cáo theo một trong hai cách:

  • Agency định kỳ tổng hợp & cập nhật: Cách này sẽ tốn khá nhiều thời gian, do agency cần trích xuất, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các kênh.
  • Agency share tài khoản quảng cáo: Cách này tuy minh bạch nhưng lại gây khó khăn cho Client do có quá nhiều chỉ số trong tài khoản quảng cáo và không có biểu đồ minh hoạ trực quan.

Để giải quyết bài toán trên, Macom đã đưa vào ứng dụng Supermetrics, một công cụ quản lý và phân tích dữ liệu một cách hoàn toàn tự động và theo thời gian thực được kết nối từ hơn 100 nền tảng khác nhau như Facebook, Google, Tiktok, Google Analytics, Linkedin,..

 

Một số lợi ích nổi bật của Supermetrics:

  • Trực quan hoá dữ liệu: Với Supermetrics, nhà quảng cáo có thể dễ dàng xử lý dữ liệu thô và minh hoạ thành các biểu đồ các chỉ số quan trọng tác động đến hiệu quả quảng cáo như: CPA, CPC, Conversion rate…; nhờ đó mà cả Client với Agency đều dễ dàng quan sát và phân tích số liệu để ra quyết định ngay lập tức.
  • Dễ dàng so sánh hiệu quả giữa các kênh: Việc kết nối được rất nhiều nền tảng quảng cáo phổ biến trong cùng một báo cáo, Supermetrics giúp Agency dễ dàng báo cáo và so sánh hiệu quả quảng cáo giữa các kênh.
  • Báo cáo theo thời gian thực: Supermetrics loại bỏ nhu cầu thu thập dữ liệu thủ công, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa việc thu thập, báo cáo và phân tích dữ liệu; từ đó không chỉ giúp nhà quảng cáo dễ dàng điều chỉnh lại quảng cáo mà còn thể hiện sự minh bạch trong báo cáo cho Client.

Như vậy, với Supermetrics, Macom không chỉ cải thiện năng lực tối ưu hiệu suất quảng cáo của đội ngũ chuyên môn mà còn giúp Client dễ dàng phối hợp với Agency để ra quyết định nhanh chóng nhằm cải thiện hiệu suất chung của chiến dịch.

Macom Digital

Supermetrics giúp Agency phối hợp tốt hơn với Client nâng cao hiệu quả quảng cáo.

Macom triển khai ứng dụng Supermetrics để hợp nhất dữ liệu quảng cáo từ Facebook, Google, Tiktok,… nhằm trực quan hoá dữ liệu và tối ưu hiệu suất quảng cáo theo thời gian thực.

Nội dung:

1. Client gặp khó khăn khi tiếp cận báo cáo quảng cáo.

2. Macom ứng dụng Supermetrics trong tối ưu quảng cáo:

2.1 Supermetrics là gì?

2.2 Lợi ích của Supermetrics?

2.3 Kết luận

Với các marketers cũng như chủ doanh nghiệp, dữ liệu là một nguồn thông tin vô cùng quan trọng trong việc phân tích và đánh giá hiệu suất quảng cáo, nhất là với các chiến dịch performance marketing ngân sách lớn.

 

Thông thường, Client sẽ tiếp cận báo cáo quảng cáo theo một trong hai cách:

 Agency định kỳ tổng hợp & cập nhật: Cách này sẽ tốn khá nhiều thời gian, do agency cần trích xuất, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các kênh.

Agency share tài khoản quảng cáo: Cách này tuy minh bạch nhưng lại gây khó khăn cho Client do có quá nhiều chỉ số trong tài khoản quảng cáo và không có biểu đồ minh hoạ trực quan.

Để giải quyết bài toán trên, Macom đã đưa vào ứng dụng Supermetrics, một công cụ quản lý và phân tích dữ liệu một cách hoàn toàn tự động và theo thời gian thực được kết nối từ hơn 100 nền tảng khác nhau như Facebook, Google, Tiktok, Google Analytics, Linkedin,..

Một số lợi ích nổi bật của Supermetrics:

Trực quan hoá dữ liệu: Với Supermetrics, nhà quảng cáo có thể dễ dàng xử lý dữ liệu thô và minh hoạ thành các biểu đồ các chỉ số quan trọng tác động đến hiệu quả quảng cáo như: CPA, CPC, Conversion rate…; nhờ đó mà cả Client với Agency đều dễ dàng quan sát và phân tích số liệu để ra quyết định ngay lập tức.

Dễ dàng so sánh hiệu quả giữa các kênh: Việc kết nối được rất nhiều nền tảng quảng cáo phổ biến trong cùng một báo cáo, Supermetrics giúp Agency dễ dàng báo cáo và so sánh hiệu quả quảng cáo giữa các kênh.

Báo cáo theo thời gian thực: Supermetrics loại bỏ nhu cầu thu thập dữ liệu thủ công, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa việc thu thập, báo cáo và phân tích dữ liệu; từ đó không chỉ giúp nhà quảng cáo dễ dàng điều chỉnh lại quảng cáo mà còn thể hiện sự minh bạch trong báo cáo cho Client.

Như vậy, với Supermetrics, Macom không chỉ cải thiện năng lực tối ưu hiệu suất quảng cáo của đội ngũ chuyên môn mà còn giúp Client dễ dàng phối hợp với Agency để ra quyết định nhanh chóng nhằm cải thiện hiệu suất chung của chiến dịch.

Macom Digital