Chuyên gia đồng hành cùng doanh nghiệp tối ưu tăng trưởng kinh doanh

Giải pháp được Macom thiết kế linh hoạt để tối ưu hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dưới sự phối hợp và giám sát chặt chẽ giữa chuyên gia và nhà quản lý của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp

 • Tư vấn xây dựng phễu chuyển đổi
 • Tư vấn tối ưu hoạt động quảng cáo
 • Tối ưu các tư liệu truyền thông (hình ảnh, video, landing page/website…)

Các doanh nghiệp phù hợp với dịch vụ

 • Đã xác định rõ sản phẩm, đối thủ và phân khúc khách hàng
 • Đã có định hướng về thương hiệu
 • Đã có kế hoạch về nguồn lực & marketing rõ ràng

Quy trình triển khai

Chuyên gia đồng hành cùng doanh nghiệp tối ưu tăng trưởng kinh doanh

Giải pháp được Macom thiết kế linh hoạt để tối ưu hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dưới sự phối hợp và giám sát chặt chẽ giữa chuyên gia và nhà quản lý của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp

 • Tư vấn xây dựng phễu chuyển đổi
 • Tư vấn tối ưu hoạt động quảng cáo
 • Tối ưu các tư liệu truyền thông (hình ảnh, video, landing page/website…)

Các doanh nghiệp phù hợp với dịch vụ

 • Đã xác định rõ sản phẩm, đối thủ và phân khúc khách hàng
 • Đã có định hướng về thương hiệu
 • Đã có kế hoạch về nguồn lực & marketing rõ ràng

Quy trình triển khai