Giải pháp tăng trưởng ứng dụng di động cho thương hiệu

Macom cung cấp đa dạng các giải pháp giúp doanh nghiệp tăng trưởng ứng dụng trên di động chất lượng và bền vững bao gồm: cài đặt ứng dụng, eKYC, tương tác với ứng dụng. Giải pháp phù hợp đa ngành nghề: Tài Chính – Ngân Hàng – Thương Mại Điện Tử – Giải Trí.

Phương pháp tối ưu vượt trội

01. Quy Trình Tối Ưu Quảng Cáo PTO

Quy trình PTO được xây dựng dựa trên trải nghiệm hàng trăm chiến dịch giúp chúng tôi tối ưu hiệu quả quảng cáo nhờ quy trình thử nghiệm & tối ưu liên tục theo nguyên tắc 80/20.

02. Báo Cáo Realtime

Phân tích chuyên sâu dữ liệu quảng cáo nhờ tận dụng sức mạnh công cụ báo cáo theo thời gian thực.

03. Phương Pháp Performance Audit

Xem xét toàn diện vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải:

  • Đánh giá hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp trong quá khứ và hiện tại.
  • Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp: chiến lược, sản phẩm, khách hàng, chất lượng trang đích, chất lượng sáng tạo,… và tìm ra vấn đề cốt lõi doanh nghiệp đang gặp phải.
  • Đưa ra giải pháp tối ưu nhất cải thiện hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp.

04. Theo Dõi Và Tối Ưu Trải Nghiệm Ứng Dụng

  • Tư vấn tối ưu trải nghiệm người dùng trên ứng dụng từ bước cài đặt đến tương tác giúp tăng tỷ lệ tải và giao dịch trên ứng dụng.
  • Cài đặt theo dõi hành vi người trên ứng dụng: cài đặt – mở tài khoản eKYC – tương tác – giao dịch.

Quy trình triển khai

(*) Chi phí tư vấn được khấu trừ 100% nếu ký Hợp đồng triển khai chiến dịch.

Giải pháp tăng trưởng ứng dụng di động cho thương hiệu

Macom cung cấp đa dạng các giải pháp giúp doanh nghiệp tăng trưởng ứng dụng trên di động chất lượng và bền vững bao gồm: cài đặt ứng dụng, eKYC, tương tác với ứng dụng. Giải pháp phù hợp đa ngành nghề: Tài Chính – Ngân Hàng – Thương Mại Điện Tử – Giải Trí.

Phương pháp tối ưu vượt trội

01. Quy Trình Tối Ưu Quảng Cáo PTO

Quy trình PTO được xây dựng dựa trên trải nghiệm hàng trăm chiến dịch giúp chúng tôi tối ưu hiệu quả quảng cáo nhờ quy trình thử nghiệm & tối ưu liên tục theo nguyên tắc 80/20.

02. Báo Cáo Realtime

Phân tích chuyên sâu dữ liệu quảng cáo nhờ tận dụng sức mạnh công cụ báo cáo theo thời gian thực.

03. Phương Pháp Performance Audit

Xem xét toàn diện vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải:

  • Đánh giá hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp trong quá khứ và hiện tại.
  • Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp: chiến lược, sản phẩm, khách hàng, chất lượng trang đích, chất lượng sáng tạo,… và tìm ra vấn đề cốt lõi doanh nghiệp đang gặp phải.
  • Đưa ra giải pháp tối ưu nhất cải thiện hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp.

04. Theo Dõi Và Tối Ưu Trải Nghiệm Ứng Dụng

  • Tư vấn tối ưu trải nghiệm người dùng trên ứng dụng từ bước cài đặt đến tương tác giúp tăng tỷ lệ tải và giao dịch trên ứng dụng.
  • Cài đặt theo dõi hành vi người trên ứng dụng: cài đặt – mở tài khoản eKYC – tương tác – giao dịch.

Quy trình triển khai

(*) Chi phí tư vấn được khấu trừ 100% nếu ký Hợp đồng triển khai chiến dịch.