Giải pháp tối ưu thu thập khách hàng tiềm năng

Một chiến dịch thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng không chỉ tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng mà còn tối ưu hiệu quả chi phí và tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng cao. Vì vậy, chúng tôi kết hợp giữa phương pháp tối ưu độc quyền, ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu và sự sáng tạo để mang đến chuyển đổi cao cho chiến dịch.

Phương pháp tối ưu vượt trội

01. Quy Trình Tối Ưu Quảng Cáo PTO

Quy trình PTO được xây dựng dựa trên trải nghiệm hàng trăm chiến dịch giúp chúng tôi tối ưu hiệu quả quảng cáo nhờ quy trình thử nghiệm & tối ưu liên tục theo nguyên tắc 80/20.

02. Báo Cáo Realtime

Phân tích chuyên sâu dữ liệu quảng cáo nhờ tận dụng sức mạnh công cụ báo cáo theo thời gian thực.

03. Phương Pháp Performance Audit

Xem xét toàn diện vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải:

 • Đánh giá hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp trong quá khứ và hiện tại.
 • Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp: chiến lược, sản phẩm, khách hàng, chất lượng trang đích, chất lượng sáng tạo,… và tìm ra vấn đề cốt lõi doanh nghiệp đang gặp phải.
 • Đưa ra giải pháp tối ưu nhất cải thiện hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp.

04. Xây Dựng & Tối Ưu Trang Đích

Trang đích được macom xây dựng dựa trên kinh nghiệm nhiều ngành & được tối ưu suốt quá trình triển khai dựa vào công nghệ theo dõi trải nghiệm người dùng trên website:

 • Bản đồ nhiệt đánh giá khu vực người dùng tương tác nhiều nhất (heat map)
 • Quay lại hành vi người dùng (recording)
 • A/B testing các phiên bản khác nhau

Đối tác nền tảng:

Quy trình triển khai

(*) Chi phí tư vấn được khấu trừ 100% nếu ký Hợp đồng triển khai chiến dịch.

Giải pháp tối ưu thu thập khách hàng tiềm năng

Một chiến dịch thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng không chỉ tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng mà còn tối ưu hiệu quả chi phí và tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng cao. Vì vậy, chúng tôi kết hợp giữa phương pháp tối ưu độc quyền, ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu và sự sáng tạo để mang đến chuyển đổi cao cho chiến dịch.

Phương pháp tối ưu vượt trội

01. Quy Trình Tối Ưu Quảng Cáo PTO

Quy trình PTO được xây dựng dựa trên trải nghiệm hàng trăm chiến dịch giúp chúng tôi tối ưu hiệu quả quảng cáo nhờ quy trình thử nghiệm & tối ưu liên tục theo nguyên tắc 80/20.

02.Báo Cáo Realtime

Phân tích chuyên sâu dữ liệu quảng cáo nhờ tận dụng sức mạnh công cụ báo cáo theo thời gian thực.

03. Phương Pháp Performance Audit

Xem xét toàn diện vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải:

 • Đánh giá hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp trong quá khứ và hiện tại.
 • Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp: chiến lược, sản phẩm, khách hàng, chất lượng trang đích, chất lượng sáng tạo,… và tìm ra vấn đề cốt lõi doanh nghiệp đang gặp phải.
 • Đưa ra giải pháp tối ưu nhất cải thiện hiệu suất quảng cáo doanh nghiệp.

04. Xây Dựng Và Tối Ưu Trang Đích

Trang đích được macom xây dựng dựa trên kinh nghiệm nhiều ngành & được tối ưu suốt quá trình triển khai dựa vào công nghệ theo dõi trải nghiệm người dùng trên website:

 • Bản đồ nhiệt đánh giá khu vực người dùng tương tác nhiều nhất (heat map)
 • Quay lại hành vi người dùng (recording)
 • A/B testing các phiên bản khác nhau

Đối tác nền tảng:

Quy trình triển khai

(*) Chi phí tư vấn được khấu trừ 100% nếu ký Hợp đồng triển khai chiến dịch.