Mô tả công việc:

Có thể đảm nhận tốt một trong các hạng mục sau:

 

1. Creative idea (Pitching):

 • Sáng tạo creative idea, tagline/key message theo định hướng chiến lược và đề xuất các hoạt động triển khai ý tưởng để hoàn thiện proposal;
 • Lên kế hoạch thực hiện các hoạt động để kết nối với ý tưởng và các key assets của chiến dịch.
 • Mô tả key visual của chiến dịch.
 • Viết post demo.

2. Tìm hiểu, phân tích thêm hành vi & insight của khách hàng mục tiêu theo đề bài của nhãn hàng, từ đó đưa ra ý tưởng, định hướng nội dung phù hợp với từng digital platform khác nhau (dựa trên kế hoạch đã được phê duyệt) và hoàn thành content timeline/plan.

 

3. Viết, điều chỉnh và tối ưu nội dung (social posts, mini game, contest online, blog posts, PR articles, ấn phẩm quảng cáo… để tương thích với các mục tiêu của chiến dịch (quảng bá thương hiệu, tăng tương tác, tăng chuyển đổi…). Ví dụ:

4. Viết mô tả thiết kế ảnh, video.

Yêu cầu ứng viên:

(1) Bắt buộc:

 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực creative content writer/copywriter;
 • Đã làm việc với các nhãn hàng lớn, đa dạng ngành hàng;
 • Có khả năng sáng tạo, tư duy câu chữ, kỹ năng viết, biên tập tốt;
 • Hiểu về các Digital platform và xu hướng của ngành Digital Marketing;
 • Gu thẩm mỹ tốt, trách nhiệm với deadline và chất lượng công việc.

(2) Là điểm cộng nếu:

 • Có thể sửa file và trao đổi công việc giờ hành chính;
 • Đã có kinh nghiệm làm việc remote, online, freelance.

Quyền lợi ứng viên:

 • Báo giá cụ thể tuỳ theo dự án;
 • Được ký hợp đồng hợp tác lâu dài với Công ty;
 • Được đóng thuế TNCN theo đúng quy định.

Hồ sơ ứng tuyển:

 • CV, Portfolio và Báo giá cho từng hạng mục gửi về: contact@macom.vn;
 • Với mỗi hạng mục Báo giá, vui lòng đính kèm ít nhất 03 sản phẩm đã thực hiện.
 • Lưu ý: Macom chỉ liên hệ với những hồ sơ phù hợp trong vòng 07 ngày làm việc.

Về Macom Digital:

Là một Boutique Agency, Macom Digital bao gồm một nhóm nhỏ những thành viên có kinh nghiệm và chuyên môn, làm việc với sự đam mê và tiêu chuẩn cao. Chúng tôi cung cấp chiến lược kết hợp với sự sáng tạo, giúp các thương hiệu trở nên giá trị, nổi bật và hiệu quả hơn.

Mô tả công việc:

Có thể đảm nhận tốt một trong các hạng mục sau:

 

1. Creative idea (Pitching):

 • Sáng tạo creative idea, tagline/key message theo định hướng chiến lược và đề xuất các hoạt động triển khai ý tưởng để hoàn thiện proposal;
 • Lên kế hoạch thực hiện các hoạt động để kết nối với ý tưởng và các key assets của chiến dịch.
 • Mô tả key visual của chiến dịch.
 • Viết post demo.

2. Tìm hiểu, phân tích thêm hành vi & insight của khách hàng mục tiêu theo đề bài của nhãn hàng, từ đó đưa ra ý tưởng, định hướng nội dung phù hợp với từng digital platform khác nhau (dựa trên kế hoạch đã được phê duyệt) và hoàn thành content timeline/plan.

 

3. Viết, điều chỉnh và tối ưu nội dung (social posts, mini game, contest online, blog posts, PR articles, ấn phẩm quảng cáo… để tương thích với các mục tiêu của chiến dịch (quảng bá thương hiệu, tăng tương tác, tăng chuyển đổi…). Ví dụ:

4. Viết mô tả thiết kế ảnh, video.

Yêu cầu ứng viên:

(1) Bắt buộc:

 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực creative content writer/copywriter;
 • Đã làm việc với các nhãn hàng lớn, đa dạng ngành hàng;
 • Có khả năng sáng tạo, tư duy câu chữ, kỹ năng viết, biên tập tốt;
 • Hiểu về các Digital platform và xu hướng của ngành Digital Marketing;
 • Gu thẩm mỹ tốt, trách nhiệm với deadline và chất lượng công việc.

(2) Là điểm cộng nếu:

 • Có thể sửa file và trao đổi công việc giờ hành chính;
 • Đã có kinh nghiệm làm việc remote, online, freelance.

Quyền lợi ứng viên:

 • Báo giá cụ thể tuỳ theo dự án;
 • Được ký hợp đồng hợp tác lâu dài với Công ty;
 • Được đóng thuế TNCN theo đúng quy định.

Hồ sơ ứng tuyển:

 • CV, Portfolio và Báo giá cho từng hạng mục gửi về: contact@macom.vn;
 • Với mỗi hạng mục Báo giá, vui lòng đính kèm ít nhất 03 sản phẩm đã thực hiện.
 • Lưu ý: Macom chỉ liên hệ với những hồ sơ phù hợp trong vòng 07 ngày làm việc.

Về Macom Digital:

Là một Boutique Agency, Macom Digital bao gồm một nhóm nhỏ những thành viên có kinh nghiệm và chuyên môn, làm việc với sự đam mê và tiêu chuẩn cao. Chúng tôi cung cấp chiến lược kết hợp với sự sáng tạo, giúp các thương hiệu trở nên giá trị, nổi bật và hiệu quả hơn.