Mô tả công việc:

Có thể đảm nhận tốt một trong các hạng mục thiết kế sau:

 • Hình ảnh, ví dụ: 0102030405
 • Video ngắn, ví dụ: 0102030405
 • KV, ví dụ: 01, 0203
 • Storyboard, ví dụ: Link mẫu
 • Landing page, ví dụ: 010203, 04   
 • Digital banner (tĩnh, động)
 • Infographic

Yêu cầu ứng viên:

(1) Bắt buộc:

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế;
 • Thành thạo các công cụ thiết kế đủ đáp ứng được yêu cầu công việc;
 • Chỉn chu, trách nhiệm với deadline và dự án;
 • Đã có kinh nghiệm làm việc remote, online, freelance.

(2) Là điểm cộng nếu:

 • Có thể sửa file và trao đổi công việc giờ hành chính.

Quyền lợi ứng viên:

 • Báo giá cụ thể tuỳ theo dự án;
 • Được ký hợp đồng hợp tác lâu dài với Công ty;
 • Được đóng thuế TNCN theo đúng quy định.

Hồ sơ ứng tuyển:

 • CV, Portfolio và Báo giá cho từng hạng mục gửi về: contact@macom.vn;
 • Với mỗi hạng mục Báo giá, vui lòng đính kèm ít nhất 03 sản phẩm đã thực hiện.
 • Lưu ý: Macom chỉ liên hệ với những hồ sơ phù hợp trong vòng 07 ngày làm việc.

Về Macom Digital:

Là một Boutique Agency, Macom Digital bao gồm một nhóm nhỏ những thành viên có kinh nghiệm và chuyên môn, làm việc với sự đam mê và tiêu chuẩn cao. Chúng tôi cung cấp chiến lược kết hợp với sự sáng tạo, giúp các thương hiệu trở nên giá trị, nổi bật và hiệu quả hơn.

Mô tả công việc:

Có thể đảm nhận tốt một trong các hạng mục thiết kế sau:

 • Hình ảnh, ví dụ: 0102030405
 • Video ngắn, ví dụ: 0102030405
 • KV, ví dụ: 01, 0203
 • Storyboard, ví dụ: Link mẫu
 • Landing page, ví dụ: 010203
 • Digital banner (tĩnh, động)
 • Infographic 

Yêu cầu ứng viên:

(1) Bắt buộc:

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế;
 • Thành thạo các công cụ thiết kế đủ đáp ứng được yêu cầu công việc;
 • Chỉn chu, trách nhiệm với deadline và dự án;
 • Đã có kinh nghiệm làm việc remote, online, freelance.

(2) Là điểm cộng nếu:

 • Có thể sửa file và trao đổi công việc giờ hành chính.

Quyền lợi ứng viên:

 • Báo giá cụ thể tuỳ theo dự án;
 • Được ký hợp đồng hợp tác lâu dài với Công ty;
 • Được đóng thuế TNCN theo đúng quy định.

Hồ sơ ứng tuyển:

 • CV, Portfolio và Báo giá cho từng hạng mục gửi về: contact@macom.vn;
 • Với mỗi hạng mục Báo giá, vui lòng đính kèm ít nhất 03 sản phẩm đã thực hiện.
 • Lưu ý: Macom chỉ liên hệ với những hồ sơ phù hợp trong vòng 07 ngày làm việc.

Về Macom Digital:

Là một Boutique Agency, Macom Digital bao gồm một nhóm nhỏ những thành viên có kinh nghiệm và chuyên môn, làm việc với sự đam mê và tiêu chuẩn cao. Chúng tôi cung cấp chiến lược kết hợp với sự sáng tạo, giúp các thương hiệu trở nên giá trị, nổi bật và hiệu quả hơn.