Dịch vụ

Performance Campaign

Khách hàng

KANACOS

Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, người tiêu dùng có xu hướng mua hàng trên e-commerce. Nắm bắt xu hướng này và để vượt qua khó khăn, Kanacos bắt đầu triển khai nhiều chương trình khuyến mại trên sàn thương mại điện tử lớn.

THE APPROACH

1. Communication strategy: Tập trung vào các dòng sản phẩm thế mạnh với ưu đãi lớn trong thời gian ngắn.

2. Media strategy: Facebook CPAS, Facebook Click to Web.

365ADD TO CART

50000CLICK