Dịch vụ: Branding

Khách hàng: A.O.Smith

Lĩnh vực: Đồ gia dụng & Điện tử

01. Bối cảnh

  • Thách Thức: Nhân dịp kỷ niệm 145 năm, A. O. Smith mong muốn đây vừa là cơ hội để tạo được sự gắn kết với khách hàng vừa đồng thời khẳng định được vị thế của thương hiệu máy lọc nước dẫn đầu về công nghệ.
  • Mục Tiêu: Tạo sự gắn kết với khách hàng nhân dịp kỷ niệm 145 năm.

02. Giải pháp

  • Key message: A.O.Smith – 145 năm dẫn đầu sáng tạo.
  • Media strategy: Facebook brand awareness, Youtube, KOLs, PR.
  • Communication strategy: Khẳng định vị thế dẫn đầu về công nghệ và kiểu dáng của một thương hiệu Mỹ; kết hợp với facebook team, sử dụng giải pháp đo lường hiệu quả thương hiệu (brand lift study).

03. Kết quả

3.21Tr

Reach

12.6 PTS

Ad Recall

2.4 PTS

Preference

Dịch vụ: Branding

Khách hàng: A.O.Smith

Lĩnh vực: Đồ gia dụng & Điện tử

01. Bối Cảnh

Nhân dịp kỷ niệm 145 năm, A. O. Smith mong muốn đây vừa là cơ hội để tạo sự gắn kết với khách hàng vừa đồng thời khẳng định được vị thế của thương hiệu máy lọc nước dẫn đầu về công nghệ.

02. Giải Pháp

Key message: A.O.Smith – 145 năm dẫn đầu sáng tạo.

Media strategy: Facebook brand awareness, Youtube, KOLs, PR.

Communication strategy: Khẳng định vị thế dẫn đầu về công nghệ và kiểu dáng của một thương hiệu Mỹ; kết hợp với facebook team, sử dụng giải pháp đo lường hiệu quả thương hiệu (brand lift study).

03. Kết Quả

3.21Tr

Reach

12.6 PTS

Mức độ ghi nhớ quảng cáo (Ad recall) tăng 2X (nhóm ngành công nghệ)

2.4 PTS

Mức độ yêu thích thương hiệu (Preference) tăng 1,5X (nhóm ngành công nghệ)