Dịch vụ: Performance

Khách hàng: COOCAA

Lĩnh vực: Đồ Gia dụng & Điện tử

01. Bối cảnh

  • Thách Thức: Coocaa là một thương hiệu Smart TV mới xuất hiện trên thị trường nhắm vào phân khúc bình dân, giá rẻ. Coocaa gặp phải thách thức làm thế nào để chiếm lòng tin khách hàng.
  • Mục Tiêu: tăng doanh số dòng sản phẩm Smart TV mới dịp 09.09 trên Lazada.

02. Giải pháp

  • Content: Sử dụng đa dạng các định dạng nội dung để A/B testing.
  • Media strategy: Facebook collaborative ads, KOLs.
  • Communication strategy: Sử dụng chiến lược giá thấp để thu hút khách hàng.

03. Kết quả

+2200%

Roas

239

Đơn hàng

Dịch vụ: Performance

Khách hàng: COOCAA

Lĩnh vực: Đồ gia dụng & Điện tử

01. Bối Cảnh

Thách Thức: Coocaa là một thương hiệu Smart TV mới xuất hiện trên thị trường nhắm vào phân khúc bình dân, giá rẻ. Coocaa gặp phải thách thức làm thế nào để chiếm lòng tin khách hàng.

Mục Tiêu: tăng doanh số dòng sản phẩm Smart TV mới dịp 09.09 trên Lazada.

02. Giải Pháp

Content: Sử dụng đa dạng các định dạng nội dung để A/B testing.

Media strategy: Facebook collaborative ads, KOLs.

Communication strategy: Sử dụng chiến lược giá thấp để thu hút khách hàng.

03. Kết Quả

+2200%

Roas

239

Đơn đặt hàng