Dịch vụ

Brand Campaign

Khách hàng

YẾN SÀO FINEST

Yến Sào Finest – cung cấp các sản phẩm tổ yến nguyên chất, với các dòng sản phẩm đa dạng và cao cấp. Tuy nhiên, so với các đối thủ cạnh tranh, mức độ nhận biết thương hiệu vẫn còn thấp.

THE APPROACH

1. Communication strategy: Giới thiệu các lợi ích và các dòng sản phẩm nổi bật của Finest. 

2. Media strategy: Facebook reach & frequency, Messenger Ads.

1.9m
REACH

31400
ENGAGEMENT

150000
VIEW VIDEO